Skip to main navigation Skip to main content

Giúp cứu trợ khẩn cấp – Victoria

Trợ cấp tài chính để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

13 tháng 7 năm 2020

Chúng tôi hiểu nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19, và quý vị có thể cần một số trợ cấp tài chính để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp nhất của mình.

Sau đây là một số thông tin quan trọng quý vị cần đọc trước khi liên lạc với chúng tôi.

Cứu trợ khẩn cấp là gì?
Dịch vụ này dành cho ai?
Tôi có thể xin như thế nào?
Tôi cần giúp đỡ ngay lúc này
Hỗ trợ thêm cho những người sống ở Victoria

Cứu trợ khẩn cấp là gì?

Cứu trợ khẩn cấp là để giúp đỡ mọi người đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ, như thực phẩm, thuốc men hay chỗ ở.

Hội Chữ thập đỏ Úc đã nhận được tiền trợ cấp của Chính phủ Victoria dành riêng cho việc hỗ trợ những người không được tiếp cận hỗ trợ thu nhập của Chính phủ Liên bang (bao gồm Job Seeker (Trợ cấp Tìm việc) và Job Keeper (Trợ cấp Giữ việc)) hoặc Tiền Cứu trợ Khẩn cấp cho Sinh viên Quốc tế của Chính phủ Victoria.

Hỗ trợ này nhằm giúp đỡ những người có visa tạm trú và tạm thời và những người nhập cư không có giấy tờ đang gặp khó khăn nhất. Tuỳ theo nhu cầu cá nhân, mỗi người hay mỗi gia đình có thể được nhận tối đa ba khoản cứu trợ khẩn cấp nhỏ trong sáu tháng tới.

Nếu cần thêm hỗ trợ, có thể có một khoản tiền cứu trợ khẩn cấp khác dành cho quý vị. Quý vị sẽ cần phải nộp đơn khác để có thể tiếp cận cả hai khoản tiền cứu trợ này.

Các khoản tiền cứu trợ khẩn cấp không phải là hỗ trợ thu nhập. Chúng có giới hạn và chúng tôi biết có thể không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của quý vị.

Dịch vụ này dành cho ai?

Do số lượng người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 rất lớn, hỗ trợ này chỉ có thể dành cho những người hiện đang sống ở Victoria có nhu cầu khẩn cấp vì họ:

  • không phải là công dân Úc hay thường trú nhân ở Úc;
  • không hội đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ thu nhập của Chính phủ Liên bang;
  • không hội đủ điều kiện để được nhận trợ cấp của Chính phủ Tiểu bang hay Vùng Lãnh thổ dành cho những người có visa tạm trú (trừ những sự giúp đỡ của Red Cross);
  • không có thu nhập hoặc rất ít thu nhập, không có hoặc có rất ít tiền tiết kiệm và không có được hỗ trợ khác từ bạn đời, gia đình hay cộng đồng.

Sinh viên quốc tế hội đủ điều kiện để được nhận Tiền Cứu trợ Khẩn cấp dành cho Sinh viên Quốc tế của Chính phủ Victoria nên xin chương trình đó trước tiên. Hãy xem tờ thông tin của chúng tôi Các Nguồn Thông tin về COVID19 cho Sinh viên Quốc tế

Nếu không sống ở Victoria, quý vị có thể nộp đơn xin cứu trợ khẩn cấp khác.

Tôi có thể xin như thế nào?

Trước khi bắt đầu điền đơn quý vị sẽ cần:

Bằng chứng về tình trạng visa hiện hành hoặc gần đây nhất của quý vị như số hộ chiếu hay số thẻ di trú của quý vị. Nếu quý vị không biết chắc, vui lòng ghi điều đó vào đơn và chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị để thảo luận.

Bằng chứng về khó khăn tài chính:

  1. tất cả những người lớn trong gia đình quý vị đều phải nộp sao kê ngân hàng hiện tại cho thời gian ba tháng trở về trước kể từ ngày nộp đơn.
  2. nếu quý vị thường xuyên chuyển tiền sang một trương mục ngân hàng khác, quý vị sẽ cần cung cấp sao kê ngân hàng cho trương mục đó
  3. hình chụp màn hình chỉ được chấp nhận nếu trong đó cho thấy rõ tên, số trương mục và địa chỉ của quý vị


Nếu không cung cấp thông tin này, đơn của quý vị có thể bị chậm trễ.

Trong đơn, quý vị có thể lựa chọn nhận được điện thoại của Red Cross nếu quý vị cần giúp đỡ thêm. Red Cross sẽ gọi điện cho quý vị trong vòng hai tuần kể từ ngày nộp đơn.

Để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người trong thời kỳ COVID-19, vui lòng đừng đến văn phòng Red Cross. Nếu gặp khó khăn trong việc điền đơn, quý vị hãy, email cho chúng tôi. Vui lòng đừng gửi bất kỳ tài liệu nào qua email.

Tôi cần giúp đỡ ngay lúc này

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm về sức khoẻ hay sự an toàn, vui lòng gọi 000.

Nếu quý vị là sinh viên quốc tế, vui lòng liên lạc với trường hay chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ của mình trước để xem họ có thể hỗ trợ quý vị như thế nào. Hãy xem tờ thông tin của chúng tôi Các Nguồn Thông tin về COVID-19 dành cho Sinh viên Quốc tế. Nếu hội đủ điều kiện để được nhận hình thức hỗ trợ khác, quý vị sẽ không được ưu tiên hỗ trợ trong chương trình này.

Nếu quý vị là khách du lịch, có visa lao động trong kỳ nghỉ hoặc muốn trở về đất nước quê hương của mình, vui lòng liên lạc với đại sứ quán hay văn phòng lãnh sự quán của quý vị trước tiên để hiểu những hỗ trợ mà họ có thể cung cấp.

Nếu có thể sử dụng tiền tiết kiệm của mình, hay hỗ trợ của gia đình, quý vị hãy vui lòng làm như vậy.

Nếu quý vị cần thông tin về visa, gia hạn visa, du lịch hay những vấn đề khác, các trang mạng của Bộ Nội vụ COVID-19 và Biên giới và Đang ở nước Úc có thông tin chi tiết dành cho những người có visa tạm trú.

Để tìm kiếm các dịch vụ khác, hãy truy cập AskIzzy hay Bộ Dịch vụ Xã hội.

Hỗ trợ thêm cho những người sống ở Victoria

Chương trình hỗ trợ khó khăn về mướn nhà do COVID-19 của Chính phủ Victoria

Có các khoản tiền cứu trợ về mướn nhà tối đa là $2000 cho những người ở Victoria đang gặp khó khăn về tiền mướn nhà do đại dịch COVID-19. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu hội đủ điều kiện và nộp đơn

Giúp đỡ về bạo hành gia đình

Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần

Lifeline giúp những người đang bị khủng hoảng cá nhân ở Úc có thể tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa tự tử và hỗ trợ lúc khủng hoảng trực tuyến, trên điện thoại và trực tiếp. Hãy gọi 13 11 14 để được hỗ trợ bảo mật 24/7.

Có dịch vụ thông dịch miễn phí dành cho những người không nói tiếng Anh. Để tiếp cận dịch vụ này, vui lòng gọi số 131 450 và đề nghị nói chuyện với Lifeline theo số 13 11 14 bằng ngôn ngữ theo yều cầu.

Người tị nạn và người tầm trú cũng có thể tiếp cận hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và chuyên khoa y tế.

Đường dây nóng COVID 19 và xét nghiệm miễn phí

Nếu nghi ngờ quý vị có thể nhiễm COVID-19 (siêu vi corona), hãy gọi đường dây nóng riêng số 1800 675 398. Đường dây nóng này làm việc 24 giờ, 7 ngày.

Quý vị có thể được xét nghiệm COVID-19 (siêu vi corona) miễn phí bất kể tình trạng Visa hay Medicare của quý vị như thế nào. Tìm địa điểm xét nghiệm ở khu vực của quý vị.

Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật tầm quan trọng của các mối liên hệ trong cộng đồng và xã hội nhằm cải thiện sức khoẻ và an sinh. Đó là lý do tại sao Chính phủ Victoria đã mở rộng đường dây nóng 1800 COVID-19 để giúp những người bị cô lập ở Victoria giữ liên lạc. Nếu quý vị cảm thấy cô đơn, hãy gọi cho đường dây nóng COVID-19 theo số 1800 675 398 và nhấn số '3' để được nói chuyện với thiện nguyện viên của Hội Chữ thập Đỏ Úc và họ có thể kết nối quý vị với những người trong cộng đồng địa phương của quý vị. Có dịch vụ thông dịch bằng 160 ngôn ngữ khác nhau.

Các nguồn tài liệu bổ sung có thể hữu ích

Các nguồn thông tin của tiểu bang và vùng lãnh thổ