Skip to main navigation Skip to main content

अस्थायी भिसामा मानिसका लागि आपतकालीन राहत सहायता

तपाईं रेड क्रस आपतकालीन राहतको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ यदि :

  • तपाईं अष्ट्रेलियाली नागरिक वा स्थायी निवासी हुनुहुन्न
  • तपाईंलाई तत्काल आवश्यकता छ
  • तपाईं कुनै अन्य वित्तीय समर्थन पहुँच गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ

सहायता प्राप्त गर्न, तपाइँले हाम्रो अनलाइन पोर्टल मार्फत आवेदन दिनुपर्दछ :

redcross.org.au/emergencyrelief

कृपया नोट गर्नुहोस : रेड क्रस वित्तीय समर्थन लगभग $२०० को एक पटकको भुक्तानी हो ।

तपाईंले आफ्नो निवेदन सुरु गर्नु अघि :

तपाईंले निम्न समर्थन कागजातहरू अपलोड गर्न तयार गर्नुपर्नेछ

  • तपाईंको भिसा स्थितिको प्रमाण : उदाहरणको लागी : राहदानी नम्बर
  • बैंकको कागजत जसमा तपाईंको खाताको नाम, बीएसबी र खाता नम्बर र पछिलो केहि महिनाको कारोबार देखाएको ।

यदि तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ वा अहिले मान्य भिसा छैन भने तपाईं अझै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंको आवेदनमा छलफल गर्न तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं ।

आर्थिक राहतको लागि आवेदन दिँदा मेरो भिसामा असर पर्नेछ ?

पर्दैन । रेडक्रसको माध्यमबाट आर्थिक सहयोगको लागि आवेदन दिंदा तपाईले हालसालै राख्नु भएको भिसामा वा भविष्यका भिसामा कुनै असर पर्दैन ।

मैले मेरो आवेदन दर्ता गरेपछि के हुन्छ ?

रेड क्रस टोली सदस्यले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ यदि थप जानकारी आवश्यक भए ।
कृपया तपाईंको आवेदन पेस गरेपछि रेड क्रसलाई सम्पर्क नगर्नुहोस ।

भुक्तनी पाउनको लागि लगभग कति समय लाग्न सक्छ ?

कृपया नोट गर्नुहोस कि हामीले उल्लेखनीय संख्यामा निवेदनहरु प्राप्त गरेका छौं, र तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो प्रक्रिया गर्न कडा परिश्रम गरिरहेका छौं, तपाईंको भुक्तानी प्राप्त गर्न ४(६ हप्ता लाग्न सक्दछ ।