Skip to main navigation Skip to main content

Quý vị đã sẵn sàng chưa? 

Làm một việc đơn giản để quý vị được an toàn hơn.

Quý vị chuẩn bị càng chu đáo, những tình huống khẩn cấp sẽ bớt căng thẳng hơn.

Có nhiều bước đơn giản và thực tiễn có thể giúp quý vị bảo vệ bản thân mình, những người quý vị yêu quý, và những điều quý vị trân trọng nhất. 

  • Tham gia và nhận lời khuyên đơn giản mỗi tuần để giúp quý vị chuẩn bị. 
  • Bắt đầu bằng cách chọn lấy điều đơn giản phía dưới đây.

1.    Chuẩn bị tinh thần

Hãy nghĩ về một tình huống khẩn cấp, và nó ảnh hưởng đến quý vị như thế nào. Theo dõi tình trạng hồi phục của quý vị. Quý vị chuẩn bị càng chu đáo, những tình huống khẩn cấp sẽ bớt căng thẳng hơn và quý vị sẽ có khả năng làm chủ bản thân mình hơn. 
Tải biểu đồ tình trạng sức khỏe tinh thần của quý vị để quý vị có thể chuẩn bị tinh thần cho tình huống khẩn cấp.

2.    Bắt đầu trò chuyện

Quan trọng là gặp gỡ những người hàng xóm của quý vị. Nếu quý vị đã biết họ trước đó, thì việc nói về những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở khu vực của quý vị sẽ rất hữu ích, và quý vị có thể giúp đỡ nhau như thế nào. Trong tình huống khẩn cấp những người ở xung quanh quý vị sẽ là người giúp đỡ quý vị đầu tiên. 
Tải thiệp gặp gỡ hàng xóm là cách đơn giản để quý vị bắt đầu cuộc trò chuyện.

3.    Điền vào mẫu RediPlan của quý vị

Nếu nhà của quý vị bị sơ tán, hoặc nếu mọi thứ bị phá hủy, quý vị cần thông tin gì nhất để xây dựng lại cuộc sống của mình? Tất cả các thông tin chi tiết quý vị sẽ cần phải có trong suốt hoặc sau tình huống khẩn cấp như thông tin y tế, số bảo hiểm và số điện thoại liên lạc cần thiết. 
Tải mẫu RediPlan cá nhân của quý vị, để quý vị có thể lưu trữ tất cả thông tin quan trọng một cách an toàn ở cùng một nơi

4.    Thu xếp hành trang

Có 2 thứ quý vị cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp: những thứ có thể giúp quý vị sống sót như nước và đèn pin, và những thứ giúp quý vị hồi phục lại sau đó như hình ảnh và  nữ trang mang giá trị cảm xúc, tất cả sẽ giúp quý vị xây dựng lại và bắt đầu lại cuộc sống sau đó. 
Tải danh mục kiểm tra tiện dụng để giúp quý vị thu xếp hành trang cho tình huống khẩn cấp
 

Các tài liệu cho việc chuẩn bị sẵn sàng

Hãy tải xuống những tài liệu dưới đây để giúp quảng bá Tuần lễ chuẩn bị sẵn sàng 2020

Hãy chuẩn bị sẵn sàng! Tải xuống Redi

Bài đăng trên mạng xã hội
Facebook

Instagram

Social Post

Bản mẫu email
Một bản mẫu email để dùng hoặc phỏng theo và gửi cho khách hàng, nhân viên, bạn bè và mọi người để khuyến khích sự cam kết với việc chuẩn bị sẵn sàng.

Get prepared app on smartphone.

Get Prepared app

Get Prepared helps you connect with your key support people, accomplish simple tasks to make you and your loved ones safer, and protect the things that matter most to you.